САВЈЕТ УЧЕНИКА

Савјет ученика у школској 2019/20 години броји 25 ученика. Координатор савјета ученика је школски психолог Горданка Јањић.