ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА

Радионица у X-1, “Ја и избор мог будућег занимања” – 10.10.2019.