САВЈЕТ РОДИТЕЉА

Савјет родитеља у школској 2019/20. години броји 25 родитеља. Предсједник савјета родитеља ове године је Сања Станић, састају се према Пословнику и Програму рада.