Мисија и визија школе

МИСИЈА

 Наша школа користи савремене методе рада. Развијамо код ученика функционално знање, креативни дух и критичко мишљење. Наставници наше школе остварују са дјецом однос пун повјерења, спремни су за сваку врсту индивидуалног рада. Посебно његујемо и одувијек смо били успјешни у спортским активностима. Постижемо одличне резултате на такмичењима и висока постигнућа на спољашњим провјерама ученичких постигнућа.

ВИЗИЈА

Бићемо школа:

  • Савремена, креативна
  • Школа са добром безбједношћу, јер смо школа са видео-надзором
  • Са бољом информисаношћу ученика и родитеља
  • Са добром информатичком обученошћу
  • Са уређеним школским двориштем, салом за физичко васпитање и кабинетима, са добрим инклузивним вјештинама свих актера васпитно-образовног процеса
  • Са опремљеном бибилиотеком и кабинетом за музичку културу
  • Са ученицима који су самостални и креативни, који учествују у планирању и реализацији дијела наставе и ваннаставних активности
  • У којој ће ученици примјењивати демократске принципе у рјешавању својих свакодневних проблема
  • У којој су ученици одговорни за своје сопствено здравље и очување животне средине