ОШ „Доситеј Обрадовић“, Мирка Ковачевића 27, 78000 Бања Лука

ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бања Лука

(Званична интернет страница школе)

Огласна табла

  1. Почетна
  2.  » 
  3. Огласна табла
  4.  » Oбавјештење о упису ученика у први разред

Oбавјештење о упису ученика у први разред

22.03.2022 | Огласна табла

С обзиром на то да се ближи, Законом о основном васпитању и образовању, предвиђено вријеме за обављање уписа дјеце дорасле за упис у 1. разред, овом приликом обавјешатавамо родитеље чија дјеца полазе у 1. разред школске 2022/23. године да је пожељно да до 08. априла 2022. године обаве љекарске прегледе дјеце у сврху уписа у 1. разред код љекара гдје су дјеца регистрована (породични љекар, педијатар, приватна пракса).

                   Поред љекарског прегледа, неопходно је обавити стоматолошки преглед дјетета који можете обавити у ЈУ ОШ “Змај Јова Јовановић“ понедјељком, уторком и петком од 08:00 до 12:30 часова, а сриједом и четвртком од 13:00 до 18:00 часова.

                  Евидентирање дјеце дорасле за упис у 1. разред реализоваће се у нашој школи од 28. марта до 08. априла од 09:00 до 17:00 часова.

                   У I разред уписују се редовно сва дјеца која ће до почетка школске године навршити 6 година (односно закључно са 31. 8. 2022. године навршавају 6 година). У I разред може бити накнадно уписано и дијете старије од 6 година које због болести или из других разлога није било уписано у школу. Такође, у изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

                 За евидентирање дјеце рођене у Бањој Луци НИЈЕ потребно донијети извод из матичне књиге рођених. За дјецу рођену ван Бањe Луке потребно је доставити извод из матичне књиге рођених. Приликом уписа доставите  и потврду о пребивалишту коју издаје ЦИПС и љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе, којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу. Уколико је дијете похађало предшколску установу (вртић), потребно је доставити и књигу за праћење развоја и учења дјетета. Приликом евидентирања, школа ће заказати тестирање дјеце, а на евидентирање не треба доводити дјецу.

               Напомињемо да смо дужни испоштовати Рјешење о утврђивању уписног подручја основних школа. Уписно подручје ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић“ – Обилићево, чине граничне улице: Цара Лазара – десна страна (од градског моста до Беговог брда), Косте Војиновића, Пут Бањалучког партизанског одреда, Од Змијања Рајка – до амбуланте у Српским топлицама, ријека Врбас. Унутар граничних су улице: Војводе Пере Креце, Браће Југовића, Пионирска, Гаврила Принципа, Бановић Страхиње, Милоша Обилића, Патријарха Чарнојевића, Старине Новака, Тихомира Т. Дамјановића, Калемегданска, Устанички пут, Пере Дрљаче, Старчевица, Милешевска, Браце Поткоњака – десно од Цара Лазара, Крфска – десно од Цара Лазара, Мирка Ковачевића, Браће Чубриловића, Проте Тодора Срдића, Милована Глишића и друге улице унутар тог подручја.

Уколико родитељи/старатељи имају потребу да дијете упишу у нашу школу, а према уписном подручју не припадају нашој школи, потребно је да се обрате захтјевом надлежној служби јединице локалне самоуправе.