ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Поштовани родитељи,

На основу дописа Министарства просвјете и културе, евидентирање дјеце за упис у први разред школа ће вршити искључиво путем телефона или имејла.

На имејл upisprvacica@gmail.com можете нам послати:

  1. Име и презиме дјетета дораслог за упис у први разред
  2. Датум рођења дјетета и матични број дјетета
  3. Мјесто рођења дјетета и адресу становања
  4. Име и презиме родитеља/старатеља, те занимање оба родитеља/старатеља
  5. Број телефона једног или оба родитеља/старатеља

Ове податке можете нам дати и путем броја телефона 051/461-826

Евидентирање првачића вршимо до краја мјесеца марта 2021. године.

Накнадно ћемо се договорити око термина тестирања за свако дијете.

Документација потребна за упис дјетета у први разред:

  1. Извод из матичне књиге рођених (за дјецу рођену у Бањој Луци, школа ће добити родне листове од Матичне службе Града Бања Лука службеним путем)
  2. Увјерење о пребивалишту
  3. Љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу
  4. Књига за праћење развоја и учења дјетета, уколико је дијете похађало предшколску установу
  5. Документацију потребну за евидентирање/упис родитељи/старатељи не требају доносити у школу нити слати поштом. Исту ћете доставити школи када дијете доведете на тестирање. О мјерама и препорукама којих се требате придржавати бићете благовремено обавијештени, односно по добијању истих од Института за јавно здравство Републике Српске.

Уколико родитељи/старатељи имају потребу да дијете упишу у школу чијем уписном подручју не припада, потребно је да се обрате захтјевом надлежној служби јединице локалне самоуправе.