ЈУ Грађевинска школа Бања Лука – обавјештење

ЈУ Грађевинска школа Бања Лука – обавјештење о стипендирању ученика који планирају уписати дефицитарна занимања у ЈУ Грађевинска школа Бања Лука (два занимања: зидар и армирач-бетонирац)