Sistematski pregledi budućih prvačića

Sistematski pregledi budućih prvačića počinju 18.05.2020. godine, a vršiće se u ambulanti u mjesnoj zajednici Nova Varoš, gdje se inače nalazi i savjetovalište za djecu.

Medicinsko osoblje Specijalističkih pedijatrijskih ambulanti vrši pozivanje i zakazivanje termina sistematskih pregleda za djecu. Pregledi će se vršiti u vremenskom periodu od 12:00 do 20:00 časova, svakim radnim danom,  a biće obavljani u razmaku od 20 minuta kako bismo izbjegli boravak većeg broja lica u čekaonicama. 

Po obavljenom sistematskom pregledu pedijatar će izdati nalog za vakcinaciju koja je obavezna prije polaska u školu. Vakcinacija se, dakle, vrši odmah po obavljenom sistematskom pregledu u Centru za vakcinaciju koja se nalazi na istoj lokaciji. 

Pedijatar će djecu upućivati i na sistematski pregled kod dječijeg stomatologa, a ti pregledi će se vršiti u stomatološkoj ambulanti u OŠ “Georgi S. Rakovski”.

Napominjemo da, djeca koja su rođena 2013. godine, a koja su registrovana u nekoj od privatnih pedijatrijskih ambulanti, svoje sistematske preglede takođe obavljaju u Specijalističkim pedijatrijskim ambulantama JZU “Doma zdravlja”. Ovom prilikom apelujemo na roditelje djece koja su registrovana u privatnim pedijatrijskim ambulantama da pozovu broj telefona 051/247-347 i naruče svoje dijete na sistematski pregled za upis u prvi razred osnovne škole.

Planiranom dinamikom sistematski pregledi za upis djece u prvi razred osnovne škole trebali bi biti završeni do prve polovine jula 2020. godine.

Trenutna epidemiološka situacija zahtijeva da se pridržavamo propisanih mjera od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Shodno tome, roditelji koji dolaze u pratnji djece dužni su da nose zaštitne maske i rukavice, te održavaju preporučenu fizičku distancu od drugih lica.