Изводи из матичних књига рођених – обавјештење за ученике деветог разреда

Изводи из матичних књига рођених достављени су службеним путем нашој школи, о преузимању истих бићете благовремено обавијештени.