Изводи из матичне књиге рођених – обавјештење за родитеље будућих првачића

Изводе из матичних књига рођених за ученике првог разреда у школској 2020/21. години градска управа је доставила школи службеним путем.