ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЈЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић“ – Бања Лука

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

                    С обзиром да се ближи, Законом о основном васпитању и образовању, предвиђено вријеме за обављање уписа дјеце дорасле за упис у 1. разред, овом приликом обавјешатавамо родитеље чија дјеца полазе у 1. разред школске 2020/21. године да је неопходно да обаве љекарске прегледе дјеце у сврху уписа у 1. разред код љекара гдје су дјеца регистрована (породични љекар, педијатар, приватна пракса).

                   Имајући у виду тренутну ситуацију изазвану новим корона вирусом и наложене мјере, овим путем вам достављамо обавјештење о поступању приликом евидентирања дјеце дорасле у први разред основне школе.

РОДИТЕЉИ ЋЕ ДЈЕЦУ ДОРАСЛУ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ПРИЈАВЉИВАТИ ШКОЛИ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ МЕЈЛ АДРЕСЕ : upisprvacica@gmail.com или броја телефона 066/937-118  који ће бити доступан искључиво за евидентирање будућих првачића од 09, 00 до 13, 00 часова. Податке које је потребно доставити у мејлу или путем телефонског позива су: датум и година рођења дјетета, адреса становања, удаљеност од куће до школе, те основни подаци о родитељима (име и презиме и занимање оца и мајке, контакт телефон).

Документацију потребну за упис ћете доставити стручној служби школе приликом тестирања дјетета.   За  евидентирање дјеце НИЈЕ потребно донијети извод из матичне књиге рођених (родни лист-школа ће добити службеним путем све родне листове за дјецу рођену у Бањој Луци), али је потребно знати ЈМБ дјетета и донијети потврду о пребивалишту коју издаје ЦИПС и љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе, којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу. Информације о тестирању ћете добити накнадно, у складу са препорукама надлежних институција.

 У I разред уписују се редовно сва дјеца која ће до почетка школске године навршити 6 година (односно закључно са 31. 8. 2020. године навршавају 6 година). У I разред може бити накнадно уписано и дијете старије од 6 година које због болести или из других разлога није било уписано у школу. Такође, у изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

               Напомињемо да смо дужни испоштовати Рјешење о утврђивању уписног подручја основних школа. Уписно подручје ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић“ – Обилићево, чине граничне улице: Цара Лазара – десна страна (од градског моста до Беговог брда), Косте Војиновића, Пут Бањалучког партизанског одреда, Од Змијања Рајка – до амбуланте у Српским топлицама, ријека Врбас. Унутар граничних су улице: Војводе Пере Креце, Браће Југовића, Пионирска, Гаврила Принципа, Бановић Страхиње, Милоша Обилића, Патријарха Чарнојевића, Старине Новака, Тихомира Т. Дамјановића, Калемегданска, Устанички пут, Пере Дрљаче, Старчевица, Милешевска, Браце Поткоњака – десно од Цара Лазара, Крфска – десно од Цара лазара, Мирка Ковачевића, Браће Чубриловића, Проте Тододра Срдића, Милована Глишића, и друге улице унутар тог подручја. Ради растерећења ЈУ ОШ „Бранко Радичевић“ , „Петар Петровић Његош“ и  других школа, у нашу школу могу се уписати и дјеца из других уписних подручја.