Школске активности

У управном дијелу зграде и ђачком ресторану постављен је паркет, за који је средства дао Град Бања Лука. 25.11.2019.

Захваљујући Пројектима МЗ Облићево II и Града Бања Луке у Школи је обновљен намјештај у школском ресторану и набављена ограда за источни дио школског дворишта. 25.11.2019.