Школске активности

У управном дијелу зграде и ђачком ресторану постављен је паркет, за који је средства дао Град Бања Лука. 25.11.2019.

Захваљујући Пројектима МЗ Облићево II и Града Бања Луке у Школи је обновљен намјештај у школском ресторану и набављена ограда за источни дио школског дворишта. 25.11.2019.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

Почетком мјесеца октобра, шесторо наших наставника је прошло тренинг-обуку „Школе за 21. вијек“. Током обуке, савладали су кључне стратегије и технике за развој критичког мишљења и рјешавања проблема. Са великим   ентузијазмом, одмах након обуке, научене вјештине су почели примјењивати у својим учионицама.

Истовремено, наш учитељ, Сретко Маркуљевић је у улози тренера-ментора „Школе за 21. вијек“ обучавао наставнике десетак основних школа. Током мјесеца новембра, са великим успјехом, реализовао је и прве менторске посјете.