Школски пројекат-дидактички полигон

У оквиру пројекта “Школе за 21.вијек” који се изводи у сарадњи British Council-a и Министарства просвјете Републике Српске наша школа је осмислила и направила разиграно двориште (у ритму micro:bit-a)- дидактички полигон. Циљ овог пројекта је да се укључивањем што већег броја наставника и ученика у идентификацију проблема/потребе на нивоу школе, као и коришћењем/развијањем критичког промишљања, способности/вјештина рјешавања проблема, креативности и micro:bit-a дође до квалитетног рјешења/задовољења идентификоване потребе, које ће утицати и на квалитет наставног процеса, на способности и знања ученика, али и унијети елемент забаве у школски живот. У другој фази овог пројекта у другом полугодишту ће бити орагнизована такмичења ученика разредне наставе при чему ће бити кориштене штоперице направљене помоћу micro:bit-a у нaшем coding club-u.

Велику захвалност дугујемо свим ученицима, наставницима, учитељима, директору школе, педагогу, психологу, помоћном особљу British Council-u, и свим осталима који су на било који начин учествовали у овом пројекту.