Школа за 21.вијек

Наша школа учествује у пројекту “Школа за 21.вијек”. Наши наставници су пролазили обуку из три модула: критичко размишљање и ријешавање проблема, дигитална писменост и кодирање помоћу микробит рачунара, а све са циљем преношења знања на ученике у оквиру редовних наставних али и ваннаставних активности.