Школа за 21.вијек

Наша школа учествује у пројекту “Школа за 21.вијек”. Наши наставници су пролазили обуку из три модула: критичко размишљање и ријешавање проблема, дигитална писменост и кодирање помоћу микробит рачунара, а све са циљем преношења знања на ученике у оквиру редовних наставних али и ваннаставних активности.

Стручно усавршавање

Инспектор-просвјетни савјетник за разредну наставу, госпођа Милица Тителски у нашој школи је веома радо виђен гост. На фотографији је у реализацији часа за најмлађе.